Υπηρεσίες & Νομικά Πρόσωπα


Τηλέφωνο
Φαξ
Email

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2283031262
2283031462
kpanormu@otenet.gr

Κ.Ε.Π.
31302
31325
k.panormou@kep.gov.gr

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
31371
 
 
ΕΛ.ΤΑ.
31398
 
 

ΙΑΤΡΕΙΟ
31206
 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
31225 & 31385
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
31258
 
 

Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις

Αρχείο

Κοινότητα Πανόρμου

Παραθεριστικοί Οικισμοί